SHO Lowara Lupa

SHO Typ: Pompy odśrodkowe Producent: Pompy Xylem - Lowara

Pompy odśrodkowe z otwartym wirnikiem i połączeniami kołnierzowymi firmy Lowara. Odśrodkowa pompa wirowa wykonana ze stali nierdzewnej z króćcem ssącym w osi pompy oraz promieniowo ustawionym króćcem tłocznym.

Cechy produktu:

- korpus pompy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L.
- uszczelnienie mechaniczne zgodne z EN 12756 (dawne DIN 24960).
- korki zalewowe ze stali nierdzewnej AISI 316L do zalewania.
- połączenie pompa silnik:
 SHOE: Połączenie bezpośrednie za pomocą wspornika mocującego, z wirnikiem mocowanym bezpośrednio na przedłużeniu wału silnika.
 SHOS: Ze wspornikiem mocującym, łącznikiem i sztywnym sprzęgłem mocowanym na przedłużeniu wału standardowego silnika.
 SHOD: Wykonanie z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym. Wspornik, łącznik i sztywne sprzęgło mocowane na przedłużeniu wału standardowego silnika.

Opcjonalnie producent oferuje:

- przeciwkołnierze ze stali nierdzewnej AISI 316 lub blachy ocynkowanej.
- flansza pośrednia z możliwością podłączenia manometru.
- podkładki dystansowe do osiowania pompy i silnika.

Firma LOWARA jest jednym z największych producentów pomp na świeci

- Qmax: 56 m3/h
- Hmax: 50 m
- T: -10 do 120 °C
- ciśnienie pracy: maks. 12 bar.
- maksymalna wielkość cząstek stałych:
 Do 22mm dla DN25 i DN32
 Do 30mm dla DN40
 Do 40mm dla DN50

- przemysłowe maszyny myjące.
- komercyjne zmywarki.
- mycie części metalowych, czyszczenie powierzchni
- systemy i wyposażenie do mycia w przemyśle spożywczym.
- zakłady farbiarskie i przemysł tekstylny.
- zakłady zajmujące się cyrkulacją i transferem umiarkowanie lepkich cieczy, o lekkiej agresywności chemicznej.