Mieszadła zatapialne zapewniają dużą elastyczność w zakresie wyboru pozycji i ustawienia. Strumień mieszaniny może być tak skierowany, aby działał na dużą odległość. Pozycja mieszadła dobierana jest każdorazowo do kształtu zbiornika, dzięki czemu uzyskiwany jest strumień przepływu gwarantujący skuteczne wymieszanie zawartości zbiornika przy niewielkim zużyciu energii. Dzięki użyciu mieszadeł eliminuje się powstawanie kożuchów lub występowanie procesu sedymentacji.
Mieszadła wykorzystywane są do mieszania ścieków, gnojowicy, wody, osadów ściekowych i innych cieczy czy także do intensyfikacji procesów napowietrzania.

Mieszadło XSB

Producent: Sulzer
Opis:
- średnica śmigła 900/-2750 mm
- liczba łopatek 2 lub 3
- prędkość śmigła 23–86 m-1
- znamionowa moc silnika P2 1-7,5 kW
- wydajność silnika Do 91%
przejdź do produktu

Mieszadło XRW

Producent: Sulzer
Opis:
- moc:
szybkoobrotowe: 0,8 - 3,5kW
średnioobrotowe: 2,5 - 10kW
średnio-wolnoobrotowe: 11 - 25kW
- ciąg:
szybkoobrotowe: 630 N
średnioobrotowe: 2450 N
średnio-wolnoobrotowe: 5800 N
- średnica śmigła:
szybkoobrotowe: 210/300 mm
średnioobrotowe: 400/650 mm
średnio-wolnoobrotowe: 900 mm
przejdź do produktu

Mieszadło Amaprop

Producent: KSB
Opis:
- T:45 ˚C; opcja: 60 ˚C
- zawartość suchej substancji: <10 % (Amaprop 2500), >10 % do 15 % (Amaprop 1000)
- moc: 6 do 20 kW
- średnica znamionowa D = 1000 mm; 2500 mm
- głębokość zabudowy max. 10m
- max. prędkość obrotowa: 120 obr/min
przejdź do produktu

Mieszadło Amamix

Producent: KSB
Opis:
- T:40 ˚C; opcja: 60 ˚C
- prędkość obrotowa 475 -1400 rpm
- moc 1,25 to 10 kW
- średnice śmigieł 225 - 630 mm
- głębokość zabudowy max. 30 m
- ochrona EX wg. ATEX
- opcjonalnie z pierścieniem strumieniowym
przejdź do produktu

Mieszadło 4600

Producent: FLYGT
Opis:
- średnica wirnika 210 mm do 766 mm
- moc na wale od 0,9 kW do 25 kW
przejdź do produktu

Mieszadło 4400

Producent: FLYGT
Opis:
- średnica wirnika 1,4m do 2,5m
- moc na wale od 0,9kW do 5,7kW
przejdź do produktu

Mieszadło 4530

Producent: FLYGT
Opis:
- średnica wirnika 1,2m
- moc silnika do 4,6kW
- zakres prędkości obrotowej: 88 do 145 obr/min
przejdź do produktu

Mieszadło 4800

Producent: FLYGT
Opis:
- średnica wirnika:
o 2 łopatkowe: 2,5m
o 3 łopatkowe: 1,5 do 2,5m
- moc na wale od 2,2kW do 18kW
- prędkość od 18 do 44obr./min
- temperatura maksymalna 80°C
- siła mieszania do 13 500N
przejdź do produktu