mieszadło pionowe.jpg Lupa

4800 Typ: Mieszadła Producent: Xylem - Flygt

Mieszadła z wałem pionowym marki Flygt są sierowane do instalacji w których niezbędne jest stosowanie zbiornika o dużej głębokości. Zastosowanie pionowego położenia mieszadła pozwala na efektywniejsze prowadzenie procesu mieszania i fermentacji. Typ 4800 pozwala na sprawne i efektywne wymieszanie wszystkich rodzajów cieczy oraz osadów.

Cechy produktu:

- kształt wirnika maksymalizuje siłę ciągu jednocześnie minimalizując zużycie energii
- odporny na przegrzanie silnik klasy H
- żeliwna obudowa łożyska
- wirnik dwu lub trzyłopatowy
- możliwość zastosowania kilku wirników na jednym wale, w zależności od aplikacji

Opcjonalnie producent oferuje wersję pompy z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.

- średnica wirnika: 
o 2 łopatkowe: 2,5m
o 3 łopatkowe: 1,5 do 2,5m
- moc na wale od 2,2kW do 18kW
- prędkość od 18 do 44obr./min
- temperatura maksymalna 80°C
- siła mieszania do 13 500N

- zbiorniki fermenterów
- komory deniktryfikacji
- zbiorniki magazynowych osadów