flygt-4660-mieszadlo-kompaktowe
Nazwa: Mieszadło 4600
Producent: flygt
Produkt dostępny na zamówienie
Produkt serwisowany przez naszą firmę

Mieszadła te, zaprojektowane z myślą o elastyczności, uniwersalności i prostej instalacji stanowią wysoce skuteczne rozwiązanie odpowiednie dla każdej wielkości i kształtu zbiornika.

Kompaktowe mieszadła bez trudu mieszają ciecze bardzo zanieczyszczone , o wysokiej gęstości lub bardzo lepkie , oraz ciecze zawierające materiały włókniste.

Niewielka liczba podzespołów, niski koszt inwestycyjny oraz proste procedury serwisowe sprawiają, że kompaktowe mieszadła Flygt stanowią ekonomiczny wybór dla szerokiego zakresu zastosowań , takich jak :

 • Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego , np. konwencjonalny ASP lub sekwencyjny SBR
 • Zbiorniki magazynowe osadu
 • Zbiorniki wyrównawcze
 • Mieszanie w pompowniach
 • Mieszanie w piaskownikach
 • Zbiorniki chlorowania
 • Komory masy papierniczej
 • Wanny hartownicze
 • średnica wirnika 210 mm do 766 mm
 • moc na wale od 0,9 kW do 25 kW
 • Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego , np. konwencjonalny ASP lub sekwencyjny SBR
 • Zbiorniki magazynowe osadu
 • Zbiorniki wyrównawcze
 • Mieszanie w pompowniach
 • Mieszanie w piaskownikach
 • Zbiorniki chlorowania
 • Komory masy papierniczej
 • Wanny hartownicze