amamix-1000x1000-cm-resize
Nazwa: Mieszadło Amamix
Producent: ksb
Produkt dostępny na magazynie
Produkt serwisowany przez naszą firmę

Zatapialne mieszadło KSB Amamix gwarantuje idealny pobór energii w procesie oczyszczania ścieków. Doskonałe wydajności osiągane są dzięki zoptymalizowanym śmigłom.

Cechy produkt:

 • kompaktowa konstrukcja optymalna pod względem hydraulicznym
 • śmigło osiąga maksymalny ciąg przy minimalnym poborze mocy; konstrukcja odporna na zatykanie zapewnia długi, bezawaryjny okres użytkowania.
 • samooczyszczanie
 • wymiana oleju wymagana zaledwie raz na dwa lata; Amamix wymaga wymiany oleju co 16.000 godzin pracy.
 • silnik monitorowany jest przez trzy czujniki temperatury i czujnik wilgoci
 • potrójny system uszczelnień dynamicznych składający się z dwóch uszczelnień mechanicznych (SIC/SIC) oraz pierścienia uszczelniającego
 • absolutnie szczelne, zatopione w żywicy wejście kabla chroni silnik przed wilgocią.
 • ograniczone zapasy części zamiennych, prosta wymiana
 • wymienne elementy i znormalizowane części
 • połączenie kabla typu wtykowego umożliwia prostą wymianę bez użycia specjalnych narzędzi.
 • komora olejowa wypełniona jest ekologicznie dopuszczalnym białym olejem.
 • T:40 ˚C; opcja: 60 ˚C
 • prędkość obrotowa 475 -1400 rpm
 • moc 1,25 to 10 kW
 • średnice śmigieł 225 – 630 mm
 • głębokość zabudowy max. 30 m
 • ochrona EX wg. ATEX
 • opcjonalnie z pierścieniem strumieniowym
 • zbiorniki osadów
 • zbiorniki wyrównawcze
 • zbiorniki ścieków
 • rezerwowe zbiorniki wód deszczowych
 • komory fermentacyjne
 • zagęszczacze
 • zapobieganie oblodzeniu
 • zbiorniki nitryfikacyjne
 • zbiorniki denitryfikacyjne
 • zbiorniki do biologicznego usuwania fosforanów
 • zbiorniki flotacyjne
 • zbiorniki ściekowe
 • przyspieszanie przepływu
 • komory fermentacyjne biogazu
 • komory po-fermentacyjne biogazu
 • zbiorniki zasobnikowe biogazu/osadów
 • zbiorniki mieszania biogazu