bsx-ksb-1000x1000-cm-resize
Nazwa: Pompa głębinowa BSX-BRY-BRZS-BRZS-BSF
Producent: ksb
Produkt dostępny na zamówienie
Produkt serwisowany przez naszą firmę

Jedno- lub wielostopniowe pompy odśrodkowe typu BSX-BRY-BRZS-BRZS-BSF firmy KSB w zabudowie blokowej, jednostrumieniowe; do montażu pionowego; promieniowy system przepływu hydraulicznego dostępny ze zredukowaną średnicą wirnika; silniki zatapialne. Dostępne dla studni o średnicach (wg. typoszeregu) 400 mm (X 16″), 450 mm (Y 18″), 500 mm (Z 20″), 600 mm (E 24″), 650 mm (26″). Dopuszczalna zawartość piasku w medium: 50 g/m3. Alternatywnie z zaworem zwrotnym lub kablem przyłączeniowym.

Cechy produktu:

 • korpus ssawny  wyposażony w kosz ssawny dla ochrony przed gruboziarnistymi cząstkami w medium,
 • uszczelnienie mechaniczne; pierścień uszczelniający wał
 • smarowanie pompowaną cieczą
 • Qmax: 2600 m3/h
 • Hmax: 230 m
 • T: do 50 °C
 • Pmax: 40 bar
 • tłoczenie wody czystej lub lekko zanieczyszczonej w zastosowaniach ogólnych,
 • nawadnianie,
 • deszczownie,
 • gospodarka wodami gruntowymi,
 • podwyższanie ciśnienia,
 • instalacje ppoż.,
 • kopalnie i fontanny