l-ln-lowara-1000x1000-cm-resize
Nazwa: Pompa przemysłowa L-LN
Producent: lowara
Produkt dostępny na zamówienie
Produkt serwisowany przez naszą firmę

Jednostopniowe, poziome pompy odśrodkowe z łożyskami na obu końcach, normalnie ssące z wirnikiem zamkniętym i korpusem spiralnym. Wersja L wykonana wg EN733. Przeznaczona do transportu cieczy czystych bez części ścierających, zimnej i ciepłej wody, kondensatów, oraz  wody z glikolem itp.. Niedopuszczone do stosowania z cieczami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi, nie mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem.

Cechy produktu:

 • mechaniczne uszczelnienie wału o wymiarach montażowych zgodnych z normą EN 12756 (DIN 24960)
 • bezobsługowe łożyska kulkowe pompy posiadające dożywotnie smarowanie

Pompy zostały wycofane z oferty, prosimy o kontakt celem doboru zamiennika.

 • Qmax: 600 m3/h
 • Hmax: 100 m
 • T: do 140 °C
 • Pmax: 12 bar
 • urządzenia przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych
 • zaopatrzenie w Wodę w budynków przemysłowych
 • uzdatnianie wody w budynkach przemysłowych
 • ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych
 • urządzenia przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych
 • zaopatrzenie w Wodę w przemyśle lekkim
 • uzdatnianie wody w przemyśle lekkim
 • nawadnianie w rolnictwie
 • nawadnianie pól golfowych/murawy
 • zaopatrzenie w Wodę instalacji miejskich
 • ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w instalacjach miejskich
 • uzdatnianie wody w instalacjach miejskich