ksb-multitec-1000x1000-cm-resize
Nazwa: Pompa przemysłowa MULTITEC A-B-C-D
Producent: ksb
Produkt dostępny na zamówienie
Produkt serwisowany przez naszą firmę

Wielostopniowa pompa odśrodkowa firmy KSB o budowie członowej, pozioma, w wersji z płytą główną lub blokowej, pionowa w wersji blokowej lub z wałem Kardana. Króciec ssawny osiowy lub promieniowy. Promieniowy korpus ssawny i tłoczny: króćce z możliwością obrotu po 90°. Kołnierze wg EN i ANSI (owiercenie i przylga). Zamknięte wirniki promieniowe. Typoszereg A-B-C-D świadczy o rodzaju montażu (położenie napędu w pompie), oraz o umiejscowieniu króćców ssawnych i tłocznych.

Cechy produktu:

 • standardowe uszczelnienie mechaniczne wału z chłodzeniem i bez, pojedyńcze lub podwójne, lub uszczelnienie mechaniczne typu Cartridge, szczelinowo dławnicowe niechłodzone, z cieczą zaporową lub bez,
 • dostępna wielkość od DN 32 do 150
 • łożyska toczne smarowane smarem stałym, możliwe smarowanie olejem, łożyska ślizgowe smarowane przepływającą cieczą,
 • Qmax: 850 m3/h
 • Hmax: 630 m
 • T: -10°C do +200 °C
 • Pmax: 80 bar,
 • ogólne zaopatrzenie w wodę
 • podwyższanie ciśnienia,
 • zaopatrzenie w wodę pitną,
 • nawadnianie,
 • cyrkulacja, transport wody ciepłej i gorącej,
 • instalacje gaśnicze,