multitec-efv-1000x1000-cm-resize
Nazwa: Pompa przemysłowa MULTITEC E-F-V
Producent: ksb
Produkt dostępny na zamówienie
Produkt serwisowany przez naszą firmę

Pozioma lub pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa firmy KSB w zabudowie procesowej w wersji z płytą fundamentową lub jako monoblok; z osiowym lub promieniowym króćcem ssawnym, promieniowymi wirnikami. Promieniowy korpus ssawny i tłoczny, króćce z możliwością obrotu po 90°. Kołnierze wg EN i ANSI (owiercenie i przylga). Typoszereg E-F-V świadczy o rodzaju montażu (V pion lub E-F poziom), oraz o umiejscowieniu króćców ssawnych i tłocznych.

Cechy produktu:

 • standardowe uszczelnienie mechaniczne wału z chłodzeniem i bez, pojedyncze lub podwójne, lub uszczelnienie mechaniczne typu Cartridge, szczelinowo dławnicowe niechłodzone, z cieczą zaporową lub bez,
 • dostępna wielkość od DN 32 do 150
 • łożyska toczne smarowane smarem stałym, możliwe smarowanie olejem, łożyska ślizgowe smarowane przepływającą cieczą,
 • Qmax: 350 m3/h
 • Hmax: 630 m
 • T: -10°C do +200 °C
 • Pmax: 63 bar
 • woda użytkowa lub komunalna,
 • zaopatrzenie w wodę pitną
 • przemysł,
 • instalacje podnoszenia ciśnienia,
 • nawadnianie,
 • elektrownie,
 • ogrzewanie,
 • filtry,
 • instalacje gaśnicze,
 • osmoza odwrotna,
 • płuczki,
 • armatki śnieżne,
 • tłoczenie wody zasilającej kotły,
 • woda ciepła, woda gorąca, kondensaty, destylaty, rozpuszczalniki, środki smarne, paliwa