SVI LOWARA Lupa

SVI Typ: Pompy wielostopniowe Producent: Pompy Xylem - Lowara

Wielostopniowe, pionowe, elektryczne pompy odśrodkowe firmy Lowara typu SVI z zanurzoną częścią ssawną, do tłoczenia cieczy nie zawierających części ściernych. Przeznaczone do zaopatrzenia w wodę w przemyśle lekkim.

Cechy produktu:

- w standardzie części metalowe mające styczność z wodą wykonane ze stali nierdzewnej i żeliwa (opcjonalnie całość),
- wspornik silnika-pompy z otworem przelotowym tłocznym, posiada kołnież służący do umocowania go na zbiorniku
- pompa może być również zainstalowana na ścianie zbiornika i umieszczona poziomo,
- po stronie ssącej zamontowany filter celem zapobiegnięcia uszkodzeń spowodowanych przez przedostanie się większych części stałych

Firma LOWARA jest jednym z największych producentów pomp na świeci

- Qmax: 120 m3/h
- Hmax: 240 m
- T: -10°C do +90°C
- Pmax: do 25 bar

- układy myjące,
- pompownie cieczy smarujących, kondensatu,
- instalacje chłodzenia,
- instalacje p. poż.,
- układy filtracyjne,
- tłoczenie cieczy nieznacznie agresywnych chemicznie,
- podwyższanie ciśnienia,