BSX KSB Lupa

BSX-BRY-BRZS-BRZS-BSF Typ: Pompy głębinowe Producent: KSB

Jedno- lub wielostopniowe pompy odśrodkowe typu BSX-BRY-BRZS-BRZS-BSF firmy KSB w zabudowie blokowej, jednostrumieniowe; do montażu pionowego; promieniowy system przepływu hydraulicznego dostępny ze zredukowaną średnicą wirnika; silniki zatapialne. Dosępne dla studni o średnicach (wg. typoszeregu) 400 mm (X 16"), 450 mm (Y 18"), 500 mm (Z 20"), 600 mm (E 24"), 650 mm (26"). Dopuszczalna zawartość piasku w medium: 50 g/m3. Alternatywnie z zaworem zwrotnym lub kablem przyłączeniowym.

Cechy produktu:

- korpus ssawny  wyposażony w kosz ssawny dla ochrony przed gruboziarnistymi cząstkami w medium,
- uszczelnienie mechaniczne; pierścień uszczelniający wał
- smarowanie pompowaną cieczą

- Qmax: 2600 m3/h 
- Hmax: 230 m
- T: do 50 °C
- Pmax: 40 bar

- tłoczenie wody czystej lub lekko zanieczyszczonej w zastosowaniach ogólnych,
- nawadnianie,
- deszczownie,
- gospodarka wodami gruntowymi,
- podwyższanie ciśnienia,
- instalacje ppoż.,
- kopalnie i fontanny