UPA KSB Lupa

UPA Typ: Pompy głębinowe Producent: KSB

Jednostrumieniowe, jedno- lub wielostopniowe pompy odśrodkowe typu UPA firmy KSB; do montażu pionowego i w zależności od liczby stopni - poziomego; promieniowy lub mieszany system przepływu hydraulicznego dostępny ze zredukowaną średnicą wirnika; z silnikami zatapialnymi.  Dopuszczalna zawartość piasku w medium: 50 g/m3. Dostępne w rozmiarach (wg typoszeregu): 100 (4"), 150 (6"), 200 (8"), 250 (10"), 300 (12"), 350 (14").

Cechy produktu:

uszczelnienie mechaniczne; pierścień uszczelniający wał,
- smarowanie pompowaną cieczą,
korpus ssawny zamontowany pomiędzy pompą a silnikiem, wyposażony w kosz ssawny dla ochrony przed gruboziarnistymi cząstkami w medium

- Qmax: 1010 m3/h ś
- Hmax: 480 m
- T: do 50 °C
- Pmax: 64 bar
- Moc silnika: do 380 kW

tłoczenie wody czystej lub lekko zanieczyszczonej w zastosowaniach ogólnych,
nawadnianie,
deszczownie,
gospodarka wodami gruntowymi,
instalacje podnoszenia ciśnienia,
instalacje ppoż. ,