Modernizacja pompowni wody strefowej polegająca na wykonaniu i wymianie rurociągów w obiekcie. Dotychczas w pompowni zamontowane były rury wykonane ze stali czarnej, naszym zadaniem było wykonanie orurowania ze stali nierdzewnej AISI 304 z połączeniami kołnierzowymi na PN 16 oraz ich montaż.

Prezentujemy zdjęcia przed i po modernizacji.

Klient: Przedsiębiorstwo wodociągowe