Modernizacja sterowania w zestawie hydroforowym.

Wymiana rozdzielni zasilająco-sterującej układu pompowego składającego się z 4 pomp 11kW.

Wcześniej zestaw pracował w oparciu o bezpośredni rozruch pomp.

Klient zdecydował się na rozwiązanie oparte na układzie wielo falownikowym.

W/w rozwiązanie wykluczyło problemy z uderzeniami hydraulicznymi, a także zapewniło stabilizację ciśnienia na żądanym poziomie.

Klient: zakład przemysłowy