Realizacje w A-Zet.pl

Realizacja 23

Wysokociśnieniowy zestaw 1 pompowy współpracujący z kotłem energetycznym

Moc: 1 x 18,5kW
Wydajność Qmax = 22 m3/h

1 pompa KSB sterowana urządzeniem sterującym Hydrovar

Klient - energetyka zawodowa

Powrót »