Realizacje w A-Zet.pl

Realizacja 28

Wysokociśnieniowy zestaw 1 pompowy współpracujący z kotłem energetycznym.

Moc: 1 x 18,5 kW
Punkt pracy Q = 21,6 m3/h , H=170 sł. wody

1 pompa KSB typ VSF sterowana urządzeniem sterującym Hydrovar.

Klient - energetyka zawodowa / miejsce pracy Serbia.

Powrót »