Realizacje w A-Zet.pl

Realizacja 39

Serwis pompy ściekowej z pompowni I stopnia pracującej na oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Zakres serwisu:

- Komplet o-ringów
- Uszczelnienie mechaniczne górne
- Uszczelnienie mechaniczne dolne
- Pokrywa łożyska
- Pierścień pokrywy
- Łożysko kulkowe podwójne
- Łożysko wałeczkowe
- Olej komory olejowej

Przed przekazaniem pompy użytkownikowi dokonano piaskowania oraz pokrycia farbą całego agregatu.

Moc pompy - 26kW

Waga pompy - 680kg

Powrót »