Modernizacja polegała na doborze i wymianie nowej pompy leżącej w miejscu pracy wyeksploatowanej. Montaż wymagał wykonania nowych odcinków rur ze stali nierdzewnej wraz z armaturą.

Prezentujemy zdjęcia przed i po wykonanej pracy.

Klient: Przedsiębiorstwo Wodociągowe