Wysokociśnieniowy zestaw pompowy współpracujący z kotłem energetycznym.

Układ pompowy został wyposażony między innymi w zawór minimalnego przepływu , zawór odcinający z napędem elektrycznym Auma , zawór bezpieczeństwa.

Moc: 1 x 22 kW
Wydajność Q = 9 l/s , H=150 m sł. wody.

1 pompa Multitec (KSB) wyposażona w sterownik Hydrovar.

Klient – energetyka zawodowa