Zestaw hydroforowy 4 x 15 kW wraz z rozdzielnią zasilająco – sterującą.

Wykonany został na bazie pomp firmy Ebara.

Podczas montażu zamontowano galerię rurociągów (ssanie oraz tłoczenie), wykonano instalację elektryczną wewnątrz komory pompowni (oświetlenie, ogrzewanie). Zamontowano również pompę odwadniającą firmy Lowara DIWA 11/B, armaturę odcinającą oraz kompensatory drgań ZKB.

Wydajność Q = 182 m3/h

Średnica przyłączy DN 200

Klient: zakład przemysłowy