Zestaw pompowy zamontowany w pompowni kontenerowej

Wydajność : Q=216 m3/h (60 l/s) , 6 pomp (6 x 5,5 kW)

Ciśnienie : 3,5 bar

Układ sterowany falownikami zabudowanymi w szafie + sterownik programowalny Siemens S7 1200 + panel Siemens dotykowy kolorowy 7” + niezbędne moduły dodatkowe sterownika (komunikacja, sygnały analogowe).

Szafa z-s o stopniu ochrony min. IP54 wyposażona w układy zabezpieczające przed zbyt wysoką oraz zbyt niską temperaturą wewnętrzną.

 

Użytkownik – Przedsiębiorstwo Wodociągowe