cr2-grundfos-1000x1000-cm-resize
Nazwa: Pompa wielostopniowa CR-CRI-CRE-CRN-CRIE-CRNE
Producent: grundfos
Produkt dostępny na zamówienie
Produkt serwisowany przez naszą firmę

Grundfos CR, CRI, CRN to wielostopniowe, pionowe pompy odśrodkowe. Pompy CR są przeznaczone do różnych zastosowań, m.in. do tłoczenia wody pitnej oraz związków chemicznych, dlatego pracują w wielu instalacjach, dla których spełniają wymagania materiałowe i techniczne.
Pompy CRE, CRIE i CRNE są elektronicznie regulowanymi pompami, które znajdują zastosowanie w rozwiązaniach wymagających stałej wydajności, stałej temperatury, stałego ciśnienia. W zależności od rodzaju zastosowania pompy oferują oszczędność energii, zwiększony komfort i lepszą wydajność procesu technologicznego.

Cechy wielostopniowych pomp Grundfos CR i CRE:

 • Konstrukcja in-line umożliwia montaż na poziomych rurociągach, w których rury po stronie ssawnej i tłocznej są w jednej linii i mają taką samą średnicę,
 • pompy dostępne są w typoszeregu CR 1s, CR 1, CR 3, CR 5, CR 10, CR 15, CR 20, CR 32, CR 45, CR 64, CR 90, CR 120, CR 150, każda o zmiennej liczbie stopni,
 • wszystkie pompy wyposażone są w bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne wału typu kasetowego,
 • pompa składa się z dwóch podstawowych elementów: części pompowej oraz silnika elektrycznego,
 • część pompowa składa się z optymalnej hydrauliki, różnych typów przyłączy, płaszcza, głowicy pompy oraz innych części.
 • pompy CR, CRI, CRN wyposażone są w 2-biegunowy, 3-fazowy, całkowicie zamknięty, chłodzony powietrzem silnik MG, o wymiarach zgodnych ze standardami EN,
 • pompy CRE, CRIE, CRNE wyposażone są w sinik MGE ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości,
 • zastosowanie technologii Grundfos Blueflux, która zapewnia spełnianie wymagań dotyczących sprawności energetycznej zastosowanych silników.

Rozróżnia się wykonanie w następujących wersjach materiałowych:

 • seria CR komora ze stali nierdzewnej AISI 304, podstawa żeliwna,
 • seria CRI komora ze stali nierdzewnej AISI 304, podstawa ze stali nierdzewnej,
 • seria CRN komora ze stali nierdzewnej AISI 316, podstawa ze stali nierdzewnej.

Producent umożliwia wykonania niestandardowe, takie jak: montaż poziomy pompy, wersje nisko i wysokotemperaturowe (-40 do 180 C), wersja wysokociśnieniowa (do 47 bar), pompa z obniżonym NPSH, itd.

Wielostopniowe pompy Grundfos serii CR(E), CRI(E), CRN(E) charakteryzują się następującymi parametrami:

 • Qmax: 180 m3/h
 • Hmax: 330 m
 • T: -30 °C do +120 °C
 • Pmax: 33 bar

Wielostopniowe pompy Grundfos serii CR(E), CRI(E), CRN(E) mają szerokie zastosowanie w:

 • sieciach wodociągowych,
 • instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych,
 • instalacjach myjących,
 • instalacjach uzdatniania wody,
 • instalacjach p.poż,
 • podwyższaniu ciśnienia,
 • zasilaniu kotłów.