Firma A-ZET jest autoryzowanym dystrybutorem pomp produkowanych przez firmę Grundfos.

Firma Grundfos pod względem sprzedaży pomp na polskim rynku zajmuje czołowe miejsce. Wyroby firmy Grundfos mają zastosowanie prawie we wszystkich niespecjalistycznych instalacjach pompowych. Główne obszary zastosowania to Wodociągi (instalacje wodociągowe oraz odprowadzenia ścieków), Budownictwo, Ciepłownictwo oraz Przemysł.

Główne produkty:

  • Pompy obiegowe: MAGNA, UPS, UPE, TP, TPE
  • Pompy odśrodkowe monoblokowe oraz blokowe na płycie ze sprzęgłem elastycznym: NK, NB
  • Pompy odśrodkowe ogólnego zastosowania: CM, CME, MQ,
  • Pompy wielostopniowe: CR, CRE
  • Pompy głębinowe: SP, SQ
  • Pompy do ścieków: SEG, SLE, SL1, SEV, SE1, S
  • Pompy do odwodnień: KP, AP, DP, EF

Pompa ściekowa SEV i SE1

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 88 l/s (315 m3/h)
- Hmax: 45 m
- T: 0 °C do +40 °C
- Króciec tłoczny: DN 65 do DN 150
- Ciśnienie maksymalne: 6 bar
przejdź do produktu

Pompa dozująca DMH

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax= 1150 l/s
- T: 50°C
- ciśnienie robocze 200 bar
przejdź do produktu

Pompa dozująca DMX

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax= 765 l/s
- T: 50°C
- ciśnienie robocze 16 bar
przejdź do produktu

Pompa wielostopniowa CR-CRI-CRE-CRN-CRIE-CRNE

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 180 m3/h
- Hmax: 330 m
- T: -30 °C do +120 °C
- Pmax: 33 bar
przejdź do produktu

Pompa dozująca Digital Dosing DMS

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax= 12 l/s
- T: 50°C
- ciśnienie robocze 11 bar
- zakres regulacji: 1:100
przejdź do produktu

Pompa do odwodnień Unilift AP

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 32 m3/h
- Hmax: 17 m
- T: 0°C do +55 °C,
- Zanurzenie max: 10 m
- Maksymalna wielkość części stałych: 50 mm
przejdź do produktu

Pompa dozująca Digital Dosing DME

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax= 940 l/s
- T: 50°C
- ciśnienie robocze 18 bar
- zakres regulacji: 1:1000
przejdź do produktu

Pompa do odwodnień Unilift KP

Producent: grundfos
Parametry:
- Wydajność: maks. 14 m3/h
- Wys. podnoszenia: maks. 9 m
- Temperatura cieczy: 0°C do +50 °C,
- Maksymalna głębokość instalacji: 10 m
- Maksymalna wielkość części stałych: 10 mm
przejdź do produktu

Pompa dozująca SMART Digital DDE

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax= 15 l/s
- T: 45°C
- ciśnienie robocze 10 bar
- zakres regulacji: 1:1000
przejdź do produktu

Pompa do odwodnień Unilift CC

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax 14 m3/h
- Hmax 9 m
- T: 0°C do +40 °C,
- Zanurzenie max: 10 m
- Maksymalna wielkość części stałych: 10 mm
przejdź do produktu

Pompa wielostopniowa SPK-MTH-MTR-CRK-MTA

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 85 m3/h
- Hmax 238 m
- T: -20°C do +90°C
- Pmax: 25 bar
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 150 m (z silnikiem 4OS),300 m (z silnikiem L4C)
przejdź do produktu

Pompa dozująca SMART Digital DDC

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax= 15 l/s
- T: 45°C
- ciśnienie robocze 10bar
- zakres regulacji: 1:1000
przejdź do produktu

Pompa do odwodnień DW

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 288 m3/h
- Hmax: 90 m
- T: 0°C do +40 °C,
- Zanurzenie max: 20 m
- Maksymalna wielkość części stałych: 32 mm
przejdź do produktu

Pompa dozująca SMART Digital DDA

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax= 30 l/s
- Hmax= 47m
- T: 45°C
- ciśnienie robocze 16bar
- zakres regulacji: 1:3000 do 1:10000
przejdź do produktu

Pompa ściekowa S

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 2500 l/s
- Hmax: 116 m
- Temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C
- Króciec tłoczny DN 80 do DN 800
- Maks. wielkość cząstek stałych: maks. 145 mm
przejdź do produktu

Pompa obiegowa MAGNA, UPE

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 100 m3/h
- Hmax: 13m
- pmax: 10bar
- T: 2°C do 95°C
- medium: rzadkie, czyste, nieagresywne niewybuchowe ciecze
przejdź do produktu

Pompa głębinowa SP, SP-A, 4”,6”,8”,10"

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 470 m3/h
- Hmax: 280 m
- T: 0 °C do +60 °C (pompa z silnikiem przemysłowym)
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 600 m
- Moc silnika: do 250 kW
- Pmax: 60 bar
przejdź do produktu

Pompa odśrodkowa NK, NKE

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 1400 m3/h
- Hmax: 243 m
- T: -25 °C do +140 °C
- Ciśnienie pracy: maks. 16 bar.
przejdź do produktu

Pompa obiegowa TP-TPE-TPD-TPED

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 4600 m3/h
- Hmax: 167 m
- T: 25 °C do +150 °C
- Pmax: do 25 bar
przejdź do produktu

Pompa głębinowa SQ-SQE 3"

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 9 m3/h
- Hmax: 210 m
- T: 0°C do +40°C
- Maksymalna głębokość zanurzeni: 150
- Maksymalna zawartość piasku: 50 g/m3
przejdź do produktu

Pompa odśrodkowa NB, NBE

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 1300 m3/h
- Hmax: 160 m
- T: -25 °C do +140 °C (w zależności od zastosowanego uszczelnienia wału)
- Ciśnienie pracy: maks. 16 bar
przejdź do produktu

Pompa odśrodkowa NKG, NKGE

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 1530 m3/h
- Hmax: 351 m
- T do 170 °C
- ciśnienie pracy: maks. 25 bar.
- króćce tłoczne od DN32 do DN250
przejdź do produktu

Pompa ściekowa SLV, SL1, DP, EF

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 19,5 l/s (70 m3/h)
- Hmax: 25 m
- T: 0 °C do +40 °C
- Króciec tłoczny: Rp 2" dla DN 65.
- Moc: od 0,6 do 2,6 kW
przejdź do produktu

Pompa odśrodkowa NBG, NBGE

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 1400 m3/h
- Hmax: 218 m
- T: do 140 °C
- ciśnienie pracy: maks. 16 bar.
- korpusy tłoczne od DN32 do DN25
przejdź do produktu

Pompa ściekowa SEG

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 5 l/s
- Hmax: 47m
- T: 0°C do 40°C
- Moc: 0,9 do 4,0 kW
- Nominalna średnica króćca tłocznego: 40 mm
przejdź do produktu

Pompa odśrodkowa CM, CME

Producent: grundfos
Parametry:
- Qmax: 36 m3/h
- Hmax: 130 m
- T: -30°C do 120°C
przejdź do produktu